Innovasjonsprosjekt

Et større omstillingsprosjekt hvor vi er med fra start til slutt.

Fornyelse av produkter, metoder, verktøy og tjenester er en stor og til tider komplisert jobb, men en som før eller siden må gjøres. Etter en forbedringsanalyse sitter vi ofte igjen med en del svar som kan være grunnlag for å ta bedriften videre til et nytt nivå.

Vi kan foreslår innovasjonsprosjekt basert på analysen. Ofte kommer bedriften selv direkte til oss med noe som de vet vil forbedre bedriften, men de vet ikke helt hvordan man skal starte prosjektet eller gjennomføre det. Vi har god erfaring med gjennomføring av prosjekter basert på både kjente utfordringer og ukjente utfordringer.

Selv om vi jobber med store innovasjonsprosjekter som skal ta bedrifter videre så jobber vi også med mer isolerte innovasjonsprosjekter for en avdeling, en produksjonslinje eller en prosess.

Future Solutions har god erfaring fra virkemiddelapparatet og kan gi råd og skrive søknader for offentlig støtte til innovasjonsprosjekter. Som for eksempel SkatteFunn

Til toppen