Opplæring & Implementering

En kultur som omfavner endring og forbedring er nødvendig for at tiltak du gjør skal ha noen effekt.

Det største utfordringen med nye tiltak, nye prosesser eller nye måter å gjøre ting på er at ansatte ikke ønsker endring eller ikke forstår hvorfor de skal gjøre ting på en ny måte. Vi jobber med prosesser som tar de ansatte med på laget for å raskere implementere nye metoder. Vi vet at man må få menneskene i en organisasjon til å involvere seg og omfavne nye tiltak. Enten det er kompleks teknologi eller bare nye måter å gjøre ting på.

Vi jobber med opplæring av ansatte og ledergrupper, så vel som å skape en kultur for implementering.

Future Solutions har god erfaring fra virkemiddelapparatet og kan gi råd og skrive søknader for offentlig støtte til omstillingsprosesser og bedriftsintern opplæring (BIO)

Til toppen