Future Solutions hjelper bedriften din gjennom den fjerde industrielle revolusjon: fra verdenen vi lever i nå til Industri 4.0.

Når du jobber med oss, skal du i slutten av prosessen oppleve at bedriften din har større konkurransekraft enn før. Våre rådgivere kommer fra både administrative og tekniske displiner, og har jobbet med samhandling og omstilling i industrien i over 10 år. Kunnskap er verktøyet vårt. Vi kjører flere forskningsprosjekter for intern kunnskap- og metodeutvikling og utfører en doktorgrad i ledelse slik at vi alltid er oppdaterte på hvilke kompetanser og hvilke teknologier som er både tilgjengelige og nødvendige for moderne bedrifter.

Med oss i arbeidet har vi et sett verdier vi lever etter. Vi er handlekraftige, kreative og kloke. Handlekraftig vil ganske enkelt si at vi involverer oss i arbeidet sammen med deg i stedet for bare å gi deg et sett retningslinjer. Vi foreslår og vi gjennomfører. Vi må også være kreative fordi bedriften din har andre behov enn andre bedrifter, og du opererer på andre premisser. Ferdigsnekrede løsninger kan ikke fungere for alle. Kloke håper vi å være på grunn av vår felles, interdisiplinære erfaring og fordi vi aldri slår oss til ro med den kunnskapen vi har. Det minner oss på at ting forandrer seg, og vi skal være de med mest kunnskap.

Ansatte

Til toppen