Videreutvikling og kommersialisering av Tipps AS. En enkel plattform for brukerinteraksjon i avisbransjen.

Arbeids- og inkluderingsbedriften Avigo kontaktet Future Solutions for få en wow-faktor inn i nye anbud hos NAV.

Vi jobber med kunder i ulike bransjer over hele landet. I ulike bransjer. Vår forretningsidé og våre arbeidsmetoder passer i de fleste bedrifter.

Det dreier seg om å ta nye steg gjennom modernisering og digitalisering. Det dreier seg om å forstå situasjonen og sørge for at man skaper handlekraft i implementering av innovasjonstiltak. Klarer man samtidig å få til et godt samspill mellom menneskene, ja da får man gode prosjekter. Se noen av prosjektene vi har jobbet med.

Næringslivet står nå overfor store omstillingsbehov, både på grunn av nedgangen i olje og gassbransjen, men også grunnet digitaliseringen som endrer samfunnet og forretningsmodeller raskt. Vi jobber derfor mye med innovasjon og omstilling. Vi kjører nå bedriftsinterne omstillingsprogrammer for flere av våre kunder.

Til toppen