Styringskvalitet

Vi i Future Solutions lever av å gi råd og støtte til våre kunder i forhold til forbedringsarbeid, samhandlingsløsninger og kvalitetsutvikling. For å være en foretrukken leverandør er det avgjørende for oss å ha kvalitet på våre interne prosesser. Vår politikk og kvalitetsparametre baseres på følgende internasjonalt anerkjente standarder for styringssystemer:

  • ISO 9001: 2008 – kvalitet
  • ISO 14001: 2004 – ytre miljø
  • OHSAS 18001: 2007 – arbeidsmiljø

Etter en full resertifisering i vår er vi stolte av å få videreført disse sertifikatene vi har hatt siden 2009!

Til toppen