Etablert med kontor i Husnes og Grimstad

Samhandlingsspesialisten Future Solutions fra Bømlo møter de utfordrende tidene gjennom å ansette flere og åpner nye avdelingskontorer. Bedriften hjelper organisasjoner med innovasjon og omstilling. I tider hvor mange bedrifter gjerne har knapt med midler og ikke mulighet til å finansiere viktige omstillinger og innovasjon, hjelper Future Solutions sine kunder med finansiering av omstillings- og innovasjonsprosjektene gjennom støtte fra virkemiddelapparatet. På den måten bidrar vi til at våre kunder får muligheter til omstilling, innovasjon og forbedring uten å ha store ressurser tilgjengelig for dette formålet, sier daglig leder Are Pedersen.

Selskapet har jobbet med samhandling og forbedring i industrien i over 10 år. Også Future Solutions har følt nedgangstidene fra oljebransjen tett på kroppen. Det var som en bryter ble slått av i årsskiftet mellom 2014 og 2015, og nesten 70% av inntektsgrunnlaget ble direkte og indirekte berørt av Statoil sin innkjøpsstopp av konsulenttjenester. Vi var nødt til å tenke nytt, jobbe på en ny måte.

Future Solutions har dyktige medarbeidere og tro på fremtiden. Ekspansjonen startet i september 2015 gjennom etableringen av selskapets kontor i Haugesund. For å skape ytterligere vekst åpnes to avdelingskontor i april 2015. Et for Sørlandet (med lokasjon i Grimstad) og et i Hardanger (med lokasjon på Husnes). -Denne friske satsingen gjøres fordi vi har stor tro på at det er bedrifter som trenger påfyll bistand til omstilling, forbedring og innovasjon. Bakgrunnen til å ta steget med å etablere kontorer er fordi vi mener vi at lokal tilhørighet til kundene er en viktig suksess faktor, avslutter Pedersen.

Til toppen