Statoil

Statoil anerkjente at det var for dyrt og ressurskrevende å drifte Njord- og Kristinfeltene gjennom 2 separate landorganisasojner i Kristiansund og Stjørdal, med to ulike driftsmodeller.

Problemet

Statoil anerkjente at det var for dyrt og ressurskrevende å drifte Njord- og Kristinfeltene gjennom 2 separate landorganisasojner i Kristiansund og Stjørdal, med to ulike driftsmodeller.

Future Solutions

Vi ble spurt om å se på hvordan Statoil kunne drifte Njord- og Kristinfeltene mer effektivt.

Analyse

Sammen med Statoil gikk vi gjennom hvordan de i dag drev kommunikasjon, samhandling og drift. Gjennom en FORBEDRINGSANALYSE så vi nøye på verktøy, metoder og utfall for å finne områder som kunne forbedres.  Resultatet av analysen førte til et spesialprosjekt hvor vi ledet arbeidet med å effektivisere driftingen av disse feltene.

Løsning

Vi beholdt metodene som fungerte i de to ulike driftsmodellene, fjernet de overflødige, og designet en helhetlig metode der avdelingene i Kristiansund og Stjørdal nå fungerer som ett team. Noen roller ble omdefinert og arbeidsmetoder justert. Hele prosessen ble digitalisert, og vi la kommunikasjon og prosjektstyring i skyen. Kommunikasjon mellom teamene foregår nå via video, på nye systemer vi installerte i både Kristiansund og Stjørdal.

Resultat

Integrasjonen av de to avdelingene har ført til bedre flyt i kommunikasjonen og bedre samhandling mellom landorganisasjonen og feltene i Nordsjøen. Det er ikke lenger behov for like mange stillinger som før, og driften har blitt enklere å håndtere. Ved å bedre samhandling, revurdere roller og arbeidsmetoder, samt ved at vi introduserte moderne verktøy, har organisasjonene tatt ett steg mot en mer digital kultur.

Til toppen