Servogear

Bømlo-bedriften Servogear var føre var da markedet begynte å svikte og prosjektene ble stadig mindre i omfang. De kontaktet oss for å hjelpe til med å få strammere kontroll på rutiner og metoder internt i bedriften.

Future Solutions

Vi startet med en kartlegging av bedriften, og analysen vår viste at det var behov for mer utfyllende kompetanse i Servogear. En utfordring i relativt små bedrifter som Servogear er imidlertid at opplæring kan være både dyrt og tidkrevende.

Løsning

Det finnes mange gode støtteordninger for opplæring, og vi har lang erfaring med å finne de beste støtteordningene for hvert behov. Med disse støtteordningene fikk vi sammen med Servogear satt opp et opplæringsprogram for å oppdatere kompetansen i bedriften.

Resultat

Servogear har nå bedret flyten mellom service og produksjon, har økt kontroll på deler og lager, og klarer nå å trekke til seg større prosjekter slik at de har jevnere flyt i produksjonen.

Til toppen