Matre Maskin

Problem

Et sviktende marked med kortere prosjekthorisonter krevde omstilling for Matre Maskin.

Future Solutions

Etter gode resultater med søsterselskapet Servogear, hentet Matre Maskin oss inn for å analysere hvilke ferdigheter og kunnskaper ledelsen og de ansatte hadde, og hvilke de eventuelt hadde behov for å tilegne seg.

Løsning

Vi utformet et opplæringsprogram for de ansatte i bedriften, sørget for bedret informasjonsflyt mellom avdelingene, og satte rutiner for dokumentasjon og produksjonsunderlag.

Resultat

Samhandlingen avdelingene i mellom har bedret seg. Nye rutiner og nye kunnskaper har resultert i lavere feilprosent i produksjonen på grunn av fastsatte metoder for håndtering av endringer underveis.

Til toppen