Kvinnherad Elektro

Problemet

Kvinnherad Elektro opplevde som så mange andre en nedgang i markedet, og ønsket å se på muligheter for å forbedre de interne prosessene i bedriften for å kunne være mer konkurransedyktige.

Future Solutions

Slike oppgaver har vi gjort mange ganger, og kan vise til gode resultater. Vi så nærmere på de spesielle omstendighetene til Kvinnherad Elektro og så på tidligere, lignende erfaringer med andre bedrifter.

Løsning

Etter en grundig kartlegging av metoder og prosesser internt i Kvinnherad Elektro kunne vi til slutt peke på noen områder med forbedringspotensiale. Sammen med ledelse og de ansatte i bedriften utarbeidet vi forskjellige, koordinerte tiltak med mål om å implementere bedre rutiner og økt samhandling mellom de ansatte og de ulike avdelingene.

Resultat

Kvinnherad Elektro har nå innarbeidet rutiner som gjør dem i stand å avslutte og fakturere prosjekter tidligere, noe som har ført til økt likviditet i selskapet. I tillegg har nye rutiner for endringsordrer føkt til økt utfakturering.

Til toppen