Bilfinger

Bilfinger var i anbudskonkurranse om en rammeavtale. Denne avtalen krevde håndtering av operasjoner på mange ulike steder.

Problemet

Bilfinger var i anbudskonkurranse om en rammeavtale. Denne avtalen krevde håndtering av operasjoner på mange ulike steder.

Future Solutions

Bilfinger hentet oss inn for å rådgi om hvordan man best håndterer kommunikasjon og samhandling på operasjoner som foregår på mange ulike steder.

Løsning

Tidlig i prosessen omformulerte vi problemet. Det var ikke behov for å presentere løsninger for håndtering av operasjoner på mange steder, men for å finne ut hvordan disse operasjonene kan håndteres på ett sted. Vi skisserte for Bilfinger en digital organisasjon hvor de kunne drifte arbeidet for sin kunde fra en lokasjon, og ikke minst hvordan dette kunne gjøres uten at det ble komplisert eller unødvendig dyrt for kunden.

Resultat

Bilfinger vant anbudskonkurransen om rammeavtalen.

Til toppen