Aijob

Arbeids- og inkluderingsbedriften Avigo kontaktet Future Solutions for få en wow-faktor inn i nye anbud hos NAV.

Situasjon
Arbeid- og inkluderingsbransjen er lite digitalisert og man ønsket at jobbsøkere skulle involveres mer og eie sin egen prosess..

Future Solutions
Future Solutions gjennomførte et innovasjonsprosjekt og sammen med en ekstern teknologileverandør laget vi en helt ny måte å registrere jobbsøkere og finne ledige stillinger på.

Løsning
Løsningen som ble utviklet bruker Kunstig Intelligens, levert av Eightfold AI Inc. Denne matcher automatisk deltagere hos tiltaksbedrift med ledige stillinger hos NAV.

Resultat
Løsningen ble en suksess og er i dag spunnet ut i eget selskap, kalt Aijob.

Kontakt Jarle for referanser og flere detaljer rundt prosjektet.

#kunstigintelligens #digitalisering

Til toppen